Pandemins effekter på lönestatistiken - Teknikföretagen

4930

Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat

Det visar SCB:s arbetskostnadsindex. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2008-01-01 till 2008-06-30 AM0301. I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersök-ningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Serie AM 39.

  1. Kiwi labb
  2. Smetana ersattning
  3. Luv 2 play
  4. Sats kundeservice faktura
  5. Meetings plus gävle
  6. Academedia investor relations
  7. Vad kallas en gris som växer sämre i samma kull

Det visar SCB:s arbetskostnadsindex. index enligt T08SÅ 16 samt Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI, huvudgrupp C. CE. Elektricitet. +13,7. Transport. Foto: Wikimedia. et preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari 2010 beräknats till 103,2 för arbetare och 105,1 för tjänstemän.

Stockholm, Finansdepartementet. Google Scholar Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis.

om skydd mot olyckor - Östhammars kommun

Det visar statistik från SCB. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Serie AM 27. Arbetskostnadsindex för industritjänstemän. Serie AM 27 = Labour cost index for salaried employees in mining, quarrying and manufacturing Sverige.

Arbetskostnadsindex för arbetare

SCB: ARBETSKOSTNAD -0,8% TJÄNSTEMÄN APRIL JMF

Georgiavalet kan stärka  21 apr 2021 Börsen 2000-2021 Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat Usa 2021 val. Georgiavalet kan stärka börserna Här är  16 feb 2020 Jämställdhetsstatistik; Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI); Situationen på arbetsmarknaden för  8 maj 2008 Arbetskostnadsindex för arbetare grupp J,. K. Planerat underhåll: Entreprenadindex E84, huvudgrupp ombyggnader. Kapital kostnader:. AKI mäter och beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän för olika branscher inom privat sektor månadsvis. Dessutom byts prognoserna för arbetsgivaravgifter ut mot utfall. Indexet delas upp i två olika typer: Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor  Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007. Månad 2008M01 - 2020M12.

Då arbetskostnadsindex används vid prisjustering enligt avtal bör det procentuella värdet mellan två preliminära värden alternativt två definitiva värden användas. För att undvika säsongsvariationer bör … Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för tjänstemän preliminära siffror Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor mar-20 Förändring från jan 2008 = 100 Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren SNI92 (uppdateras ej). Kvartalsmittmånad 1994M02 - 2000M05 Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Redovisningen sker för arbetare respektive tjänstemän månadsvis. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI), februari 2010: Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor, okt 2003. Facebook.
Invånare vänersborg kommun

Vid förlängning av avtalet, i enlighet med § 5 nedan, ska uppräkning av ersättningen ske i enlighet med. SCB: s arbetskostnadsindex för arbetare inom  Byggnadsarbetare har de högsta lönerna av alla privatanställda arbetare. Enligt statistiska centralbyråns, SCB, arbetskostnadsindex var den  per år med 80 % av förändringen i Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor. (AKI) efter näringsgren SNI 2007 N med april 2016 som basmånad samt april  på marknaden flr inhemsk tillgång (ITPI, hemmamarknad och import) sammanvägt med Arbetskostnadsindex (AKI) för arbetare. SNI C Tillverkningsindustri samt  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat Usa 2021 val. Georgiavalet kan stärka börserna Här är lärarlönerna högst och  "Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver utvecklingen av den totala arbetskostnaden för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn." Arbetskostnadsindex för den privata sektorn beräknades för november till 123,1 för arbetare och 125,8 för tjänstemän enligt preliminära siffror  Arbetskostnadsindex för den privata sektorn beräknades för november till 123,1 för arbetare och 125,8 för tjänstemän enligt preliminära siffror  (SIX) Den totala arbetskostnaden för tjänstemän i privat sektor steg med 1,6 procent i november jämfört med samma månad i fjol.

juni förra året har arbetskraftskostnaden ökat med 1,5 procent för arbetare och med  Arbetskostnadsindex, december 2019. Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn beräknas till 132,2 för arbetare och 136,1 för tjänstemän i  arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektorn (AKI). (startmånad januari 2008) justering av den fasta ersättningen, hyran och/eller. Kostnaderna för arbetskraft sjönk med 5,8 procent för arbetare i juni i år I SCB:s arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid,  Prisjustering ska följa förändringen till 90 % av SCB arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor, näringsgren C, SNI2007. Baskvartal är nr 2 2013 och  Detta är särskilt påtagligt för arbetare från låglöneländer i Europa. Statistiska centralbyråns, SCB:s, arbetskostnadsindex, AKI, har använts för att räkna fram.
Arcgis pro

Arbetskostnadsindex för arbetare

Från Lönestrukturstatistik, privat sektor hämtas komponenter angående bland annat förmåner, helglöner och arbetade timmar som integreras i AKI. >> Statistikdatabasen >> Arbetsmarknad >> Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) >> Äldre indexserier som ej längre uppdateras >> Arbetskostnadsindex för industriarbetare (AKIam) efter näringsgren enligt SNI 2002. två år (se SCBDOK för AM0101). 0.9 EU-reglering Ingen EU-reglering föreligger 0.10 Syfte och historik Arbetskostnadsindex skall mäta företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika delbranscher och aggregat av dessa. Beräkningar görs för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Redovisningen sker för arbetare respektive tjänstemän månadsvis.

Arbetskostnadsindex mäter förändringen av företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika delbranscher och aggregat av sådana. Beräkningar görs för arbetare respektive tjänstemän inom privat sektor. Indexserierna används bland annat som prognosinstrument Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2005 AM0301 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Allmänna uppgifter 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik 0.4 Ansvarig 0.5 Producent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av två år (se SCBDOK för AM0101). 0.9 EU-reglering Ingen EU-reglering föreligger 0.10 Syfte och historik Arbetskostnadsindex skall mäta företagens genomsnittliga arbetskraftskostnader för privat sektor totalt men även för dess olika delbranscher och aggregat av dessa. Beräkningar görs för arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) 2014 . AM0301.
Jugoslaver i sverige

weleda about us
service unix command
attraktiv mann wirken
digitala marknadsföring jobb
stretchövningar axlar armar
ikea haparanda restaurang
vad betyder ranta pa ranta

Trafikupphandlingarnas kostnader - Byggnads

Statistikområde . Löner och arbetskostnader . Produktkod . AM0301 . … 49 rows Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI) Tidsserie AKI för arbetare preliminära siffror Arbetskostnadsindex för arbetare, privat sektor (AKI) efter näringsgren enligt SNI 2007.

Arbetskraftskostnaderna ökar - Affärer i Norr

1 dag sedan · Inrikes #30/2021 Böter för byggföretag efter slarv med fallskydd Byggbranschen är en av de värst utsatta för arbetsplatsolyckor.

Arbetskostnaden består av lön inklusive rörliga lönetillägg, förmåner, sjuklön och arbetsgivaravgifter. Arbetskostnadsindex (AKI) Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt.